Thông báo hoạt động website bệnh viện

Để đáp ứng yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Bệnh viện đến với bệnh nhân và thân nhân.

trang web đánh lô đề online uy tín tldp mở website cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để phục vụ bệnh nhân và người nhà.