THÔNG TIN LIÊN HỆ BỆNH VIỆN TÂM THẦN QUẢNG NAM

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH VÀ Y KHOA
Tổng đài bệnh viện
(0235) 3.852.648
Đường dây nóng bệnh viện: 
0967891313
 
Bảo vệ bệnh viện (0235) 3.819.319  
PHÒNG CHỨC NĂNG
Phòng tổ chức – hành chính
(0235) 3.852.648
 
Phòng tài chính – kế toán
(0235) 3.819.290
 
Phòng kế hoạch tổng hợp (0235) 3.819.918  
Phòng chỉ đạo tuyến
(0235) 3.852.647
 
Phòng điều dưỡng: (0235) 3.819.918  
KHOA LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG
Khoa khám – cận lâm sàng
(0235) 3.819.820
 
Khoa cấp tính nam
(0235) 3.819.978
 
Khoa cấp tính nữ (0235) 3.819.979  
Khoa tâm căn người già trẻ em (0235) 3.819.272  
Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn
(0235) 3.819.329
 
Khoa dược (0235) 3.819.281  
Khoa phục hội chức năng (0235) 3.819.272  
Khoa dinh dưỡng: (0235) 3.819.918