Thư mời chào giá thuốc Generic 6 tháng cuối năm 2023